ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

  ΜΑΣ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ 

Στο   βιβλίο   αυτό    παρουσιάζονται  οι   ανασκαφικές έρευνες των  Γερμανών αρχαιολόγων  Rudolf  Stampfuss και  Elisabeth Schmid  που  πραγματοποιήθηκαν στα  μέσα περίπου του περασμένου αιώνα στη βραχοσκεπή Σεϊντί  της  Αλιάρτου  και   βεβαίωσαν  κατοίκηση από   την Ανώτερη  Παλαιολιθική. Η αποκάλυψη αυτή  αποδείχθηκε θεμελιώδους σημασίας, γιατί άλλαξε ουσιαστικά τον χάρτη  
της  Ελλάδας  που   εμφανιζόταν  μέχρι   τότε   χωρίς  αποτύπωση παλαιολιθικών θέσεων.   Παράλληλα γίνεται  μια  γενικότερη επισκόπηση του  προϊστορικού πολιτισμού  της  Βοιωτίας κατά  την  εποχή   του  λίθου  και παρουσιάζονται τα  σημαντικότερα ευρήματα, τα  οποία προσφέρουν και  μια  εικόνα  για  τον  τρόπο ζωής  και  τις συνθήκες διαβίωσης των  προϊστορικών κατοίκων.


Ο Πάρις  Βαρβαρούσης δίδαξε μαθήματα Διεθνών  Σχέσεων στα  Πανεπιστήμια Αθηνών  και  Μονάχου. Τα τελευταία χρόνια  επικεντρώθηκε  σε θέματα ελληνικού  πολιτισμού  και  δημοσίευσε μελέτες με έμφαση στο  χώρο  της  προϊστορικής  και  κλασικής Βοιωτίας.

Πρόσφατες μελέτες:

•  Η  Αρχαία Αλίαρτος: Ιστορία και  Πολιτισμός,  Εκδόσεις Παπαζήση, 2010
•  Η  διδασκαλία στο   γυμνάσιο της αρχαίας Αλιάρτου,  scribd, Βοιωτικά Γράμματα, 2011
•  Ογχήστια: Αρματοδρομίες προς τιμήν  του Ποσειδώνα, Βιβλιοθήκη  Λιβαδειάς, 2011
•  Η  γυναίκα στην αρχαία Αλίαρτο, Αρχαιολογία & Τέχνες,  2013