Από το Blogger.

Ενημέρωση με email

Τα πιο δημοφιλή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

+ Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτωκράτωρ ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος +

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ - CODEX 2123 FOL. 30V 
Ἐν ἔτει ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Μαρτίῳ ιβη ἢλθεν ὁ βασιλεὺς κῦρ Κωνσταντίνος ἐκ τῆς Πελοπονίσου καὶ ἐπαρέλαβεν τὴν Κωνσταντινούπολλην μετα τὸν θάνατον τοῦ ἀειδίμου καὶ τρισμάκαρος, κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ εὐδόμου τῶν Παλαιολόγών. Ἢ δὲ ὅτε ἀπέτισε τὼ χρεῶν, τρέχῶν ἔτους ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Νοεμβρίῳ λα΄-η· ἡμέρα ε΄, ὤρᾳ ι-η τῆς ἡμέρας, καὶ ἐτάφη ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Ξριστοῦ τοῦ παντοκράτορος εἰς τὸν τάφον τῆς γυνἐκὸς αὐτοῦ. Καὶ ὁ θεὸς τάξαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγίων βασιλέων, ἀμὴν, ἀμὴν, ἀμὴν.